0 (312) 441 5110

info@muratgroup.com.tr

HAKKIMIZDA

Biz Kimiz?

İnsanoğlu eski çağlardan bugüne kadar kendine sığınacak bir yapı aramıştır. Bu gereksinim, inşaat sektörünü yaratmış ve sektör kendine teknolojik tasarımlar, inşaat teknikleri, minimize edilmiş maliyetler olarak segmentler ortaya çıkarmıştır. Yüzyıllar önce insanların bir köprü yapabilmesi yıllar alırken, günümüz teknolojisinin gelişmesi ile artık aykırı tasarımlar kolayca gerçekleşebiliyor. "Uçan Kalıp" yöntemiyle 330 metreyi bulan köprü ve viyadükler tek ayak üzerinde inşa edilirken, otomatik tırmanma sistemleriyle de 800 metreyi aşan gökdelenler 30 ay gibi kısa bir sürede tamamlanabiliyor.

Murat İnşaat; kendini bu konuda geliştirmiş vizyonu ile her türlü kalıp sistemini kullanarak, uzman işçi kadrosu ve kaliteye önem veren teknik içerikli yönetim kadrosuyla Türk İnşaat Sektörünün yeni yüzü olmuştur. Çalışmalarımız kaba inşaatla kalmamakta; endüstriyel yapı çözümleri, cephe giydirme sistemleri, alçı ve asma tavan sistemleri, zemin ve ıslak hacim uygulamaları, çatı ve izolasyon işleri, yapısal peyzaj uygulamaları gibi bir çok alanda projelere çözüm ortağı olmaktayız.

Sektörde bir çok inşaat firmasının kurulması, kalifiye olmayan işçilerin uygulamada hatalar yapmasına olanak sağlamaktadır. Amaç işi alıp para kazanmak değil, kaliteyi ve en mükemmeli yakalamak olmalıdır. Kalite; uzman kadro kurularak, kazanç düşünülmeden titiz bir çalışma sonrasında kazanılır. Mükemmeliyet ise kaliteyi uygulayan uzman kadronun başında bulunan teknik yönetimin daha fazlasını istemesiyle elde edilir.

Murat İnşaat gerek devam eden gerekse tamamlanan projeleri konusunda arkasında derin izler bırakmış, dürüstlük ve insani değerleri her zaman önde tutmuştur.

Misyonumuz

Projeleri iş programına ve teknik şartnamelere uygun olarak zamanında bitirmek ve teslim etmek. Sonuçlandırılan her projemizde, tasarım, malzeme, işçilik ve en iy ihizmeti sağlayarak en yüksek kalite seviyesine ulaşmak için gerekenleri yerine getirmek.

Kişisel yükümlülüklerin tam anlamıyla yerine getirilmesiyle kalite hedeflerine ulaşmak.

Şantiye süreçlerinde zayiatları optimum seviyede tutarak verimliliği arttırmak, maliyetleri düşürmek.

Çağın gerektirdiği modern ve geçerli yöntem, teknoloji, bilgi ve yönetim sistemlerini kullanmak, bu amaçla gerekli araştırma ve yatırımdan kaçınmamak.

Personelin, Murat İnşaat çalışanı olmaktan dolayı kendisini mutlu hissetmesini ve gurur duymasını sağlamak.

İş süreçlerinin analizi ve geliştirilmesi sonucunda iyileştirme faaliyetlerini çalışanların doğal davranışı haline getirmek.

Taşeronları geliştirmek amacıyla yönlendirici olunurken kalite, iş sağlığı ve güvenliği ve çevre koruma kriterlerinden taviz vermeyecek şekilde kontrol ve takip sistemlerini kurmak ve uygulamak.

Atılan her adımda ve alınan tüm kararlarda Murat İnşaat personeli olmanın yüklediği sorumluluk bilinci ile hareket edilerek elde edilen başarılar ile uzun yıllarda kazanılan saygınlığın zedelenmeden artmasına katkı sağlamak.

Vizyonumuz

Şirketin temel amacı, kârdır ancak; buna ulaşmak için mevcut kaynakları en asgari düzeyde kullanarak en azami verimi sağlamak; çalışanları işin her safhasında eğitmek, katılımlarını sağlamak, çalışma koşullarını daha da iyileştirmek ve kaliteyi arttırmak için daha sistemli çalışmaktır.

Ürettiğimiz yapılar, yaptığımız hizmetler ve yatırımlar ile ülke ekonomisine ve insanların refah seviyesinin yükselmesine ve mutluluğunun artmasına katkıda bulunmak, ulusal alanda kendi sektöründe lider olmaya çalışan, saygın ve insanlığın hizmetinde bir şirket yaratmaktır.
Murat İnşaat - Hakkımızda